Event Phiên Bản Mới 3.0.1

Event Phiên Bản Mới 3.0.1
Event 1: Quà phiên bản mới
Event 2: Quà đăng nhập
Event 3: Thu thập
Event 4: Nạp mỗi ngày
Event 5: Nạp tích lũy
Event 6: Vua nạp thẻ
Event 7: Vua kênh nạp
Event 8: Nạp tích điểm
Event 9: Lễ hội tặng qu
Event 10: Lễ hội nhận qu
Event 11: Vua tặng qu
Event 12: Tranh mua
Event 13: Lễ hội x2
Event 14: Event đặc biệt
Event 15: Cường hóa hạn giờ
Event 16: Chúc phúc hạn giờ

Event 1: Quà phiên bản mới: New version, nhận quà khủng!
Phạm vi: Toàn server
Nội dung: Đăng nhập trong thời gian event, có thể nhận quà miễn phí
Phần thưởng:
Quà phiên bản mới: KC Khóa*500, 100 Bụi Hồn Sói*5, Cupid Light*10, 1000 Chiến Công*2, 1 triệu Vàng Khóa*10, Túi Tarot Ngẫu Nhiên*2, Thần Cupid*3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *